Friday, November 11, 2011

Preguntas al Pleno sobre nous centres docents d'Infantil Primària en la ciutat

Fèlix Estrela Botella

1.- Quins projectes de construcció de centres docents d'educació Infantil Primària que han sigut redactats en la ciutat de València i no han iniciat les obres, amb indicació de en quina parcel•la s'ubicaran?.

2.- Quina situació de la cessió per part d'aquest Ajuntament a la Generalitat Valenciana del sòl necessari per als projectes abans indicats, redactats per a centres docents d'Infantil Primària en esta ciutat?.

3.- Quins centres docents d'Infantil Primària amb projecte i sòl cedit van a ser licitats en el pressupost del 2012, per part de la Generalitat Valenciana?.

PreguntasCercador
Enllaços
Síguenos en TwitterSíguenos en Twitter
Socialistes ValenciansSocialistes Valencians
PSOEPSOE

Blog de los Socialistas de OliveretaBlog de los Socialistas de Olivereta
Blog de Nou molesBlog de Nou moles
Síguenos en FlickrSíguenos en Flickr
Síguenos en LinkedinSíguenos en Linkedin
Síguenos en nuestro BlogSíguenos en nuestro Blog
Síguenos en YoutoubeSíguenos en Youtoube