Desenvolupament urbà i habitatge
Friday, August 14, 2015

L'AMPLIACIÓ DE VORERES I ARBRAT EN EL CARRER COMTE DE SALVATIERRA COMENÇARÀ A PRINCIPIS DE SETEMBRE.

Estes obres en l'Eixample milloren la seguretat vial, potencien el xicotet comerç i redueixen el trànsit

El delegat de Desenvolupament Urbà i Habitatge i responsable de les obres d'Infraestructura en la ciutat, Vicent Sarrià, ha anunciat hui que a principis de setembre començaran les obres d'urbanització en tot el carrer del Comte de Salvatierra, que suposarà l'increment d'itineraris per als vianants, amb l'ampliació de voreres amb arbrat i xamfrans en les cruïlles amb el carrer Sorní i Cirilo Amorós, a més de la millora del mobiliari urbà, l'asfaltat i la ubicació dels aparcaments de bicicletes.
L'obra està finançada amb càrrec al Pla Confiança de la Generalitat, i va ser licitada per un import d'1.057.568 euros. De les 10 empreses presentades al concurs ha resultat adjudicatària la mercantil PAVASAL, amb una baixa del 36,15% sobre el citat pressupost de licitació, la qual cosa la converteix en l'oferta econòmicament més avantatjosa. Així, el cost total de les obres serà de 675.258 euros.
Tal com ha assenyalat el regidor Sarrià, les obres conclouran totalment abans de les pròximes festes de Falles, amb una durada de 7 mesos. No obstant això, al desembre la zona ja estarà pràcticament operativa, per a no dificultar la campanya de Nadal dels comerços i la mobilitat de la ciutadania.
Amb esta obra d'urbanització conclou la primera fase de renovació i millora de carrers de l'Eixample que es va iniciar amb les actuacions en el carrer de Félix Pizcueta. En estos moments, els projectes en marxa són els dels carrers Pizarro i Hernán Cortés.
UN ENTORN MÉS AMABLE
A més de la millora per a la seguretat en els desplaçaments, este projecte global fa més atractiva la mobilitat per als vianants. Així mateix, s'afavoreix l'activitat del xicotet comerç, atès que estes actuacions conviden al passeig tranquil dels ciutadans per un entorn més amable.
Tal i com ha subratllat el regidor Vicent Sarrià, “este tipus d'actuacions aconsegueix reduir el trànsit privat i que les persones utilitzen altres mitjans de transport alternatius no contaminants, com el transport públic, la bicicleta o els desplaçaments a peu. De fet, després de les obres de remodelació del carrer de Félix Pizcueta el trànsit rodat s'ha reduït al voltant del 30%, la qual cosa està suposant una millora en la qualitat de vida, en la disminució del trànsit motoritzat i, per tant, en la disminució de la contaminació atmosfèrica i acústica, avançant cap a un model de ciutat més sostenible. Des de la regidoria s'espera que al final de totes les obres en este entorn, es donen els mateixos percentatges de reducció del trànsit en el conjunt d'itineraris.
Sarrià ha recordat que la recuperació d'espai públic en tots els barris de la ciutat va a tindre un lloc rellevant en totes les actuacions de la delegació de Desenvolupament Urbà, i serà sens dubte un dels grans objectius d'esta Corporació, amb projectes no solament en les grans places de la ciutat com la Reina, Ajuntament o Sant Agustí, sinó també en itineraris per als vianants, com l'ampliació de voreres del carrer de la Pau, itineraris escolars i llocs de trobada i convivència en els barris.
L'aposta per una ciutat amb una mobilitat més segura per a reduir al mínim la sinistralitat, que atenga els desplaçaments dels col·lectius més vulnerables com són els xiquets, les persones grans o amb discapacitat, serà un objectiu prioritari en cadascun dels pressupostos municipals d'esta Corporació, fins a aconseguir en un futur pròxim que la immensa majoria de carrers de la ciutat dispose de voreres àmplies amb arbrat, ha conclòs l'edil.Fuente de información: Ajuntament de València

Cercador
Enllaços
Síguenos en TwitterSíguenos en Twitter
Socialistes ValenciansSocialistes Valencians
PSOEPSOE

Blog de los Socialistas de OliveretaBlog de los Socialistas de Olivereta
Blog de Nou molesBlog de Nou moles
Síguenos en FlickrSíguenos en Flickr
Síguenos en LinkedinSíguenos en Linkedin
Síguenos en nuestro BlogSíguenos en nuestro Blog
Síguenos en YoutoubeSíguenos en Youtoube