Tuesday, September 21, 2021

Anunciem el projecte de renaturalització de la Avinguda Ausiàs March

Borja Sanjuán destaca que aquest projecte “crea una gran infraestructura verda que vertebra els barris del sudest de la ciutat”

El regidor socialista d’Hisenda, Borja Sanjuán, en representació de la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, ha anunciat el nou projecte de renaturalització i transformació de Ausiàs March en una avinguda de preeminència peatonal. Aquesta zona es convertirà en un bulevar paissatgístic i ambiental vinculat al Parc Central i connectant les grans vies als barris del sudest. El pressupost per a la redacció del projecte son 600.000 euros.
Este projecte dotara als barris de Malilla, en Corts i Na Rovella de nous espais públics i zones verdes, a més dinamitzarà l’activitat comercial al voltant de la zona d’actuació, millorarà la qualitat ambiental i potenciarà la mobilitat sostenible. En paraules del regidor Borja Sanjuán: “Aquesta actuació entronca amb una estratègia de generar grans itineraris per a vianants, places per a vianants i corredors verds que es porta a terme des de la regidoria de Desenvolupament i Renovació Urbana”. Amb la renaturalització de l’Avinguda Ausias March es generarà un corredor de biodiversitat, un eix entre el Parc Central i els espais verds perifèrics mitigant els efectes del canvi climàtic a la ciutat.
Les actuacions que están dissenyant des del departament de Sandra Gómez consistiràn en l’ampliació d’espai per a vianants i per a mobilitat activa i sostenible, implantació de vegetació per a formar espai verd que dóna més qualitat ambiental i implantació d’usos ciutadans a lo llarg del l’eix: carril bici, espais de plaça i trobada, zones biosaludables, zones de joc, instalacions esportives menudes i microrreserves de biodiversitat.
L’àrea total d’actuació en l’Avinguda Ausiàs March es de 81.900 m², i la longitud total es de 1.250 m. En total es recuperarà 37.000 m² d’espai per a vianants que juntament amb l’actual formen un total de 54.500 m². Els percentatges d’espai per a vianants i espai per a trànsit rodat canvien. Ara un 78% es per al trànsit rodat i un 22% per a vianants. “El nou eix verd de Ausiàs March transforma, invertint el percentatge i multiplicant per tres l’espai per a vianants amb un 66% i un 34% per a trànsit rodat”, ha apuntat Sanjuán.
Les estratègies i criteris mediambientals es centren en: Selecció d’espècies vegetals de fulla caduca o perenne segons la necessitat de control solar, maximització de la superfície vegetal, superfícies permeables amb el terreny i materials i textures que reduïsquen l’efecte illa de calor. “L’objectiu es millorar la qualitat de vida de les persones que viuen en estos entorns, reduint la contaminació i contaminació acústica i guanyant un espai de trobada i elements de conexió amb el barri”, ha apuntat Sanjuán.
Per a la gestió de l’aigua s’aplicaran superfícies permeables al terreny excepte calçada i voreres sobre instal•lacions soterrades, sisteme de recollida directa d’aigües de la calçada a la xarxa de sanejament, drenatge directe de les superfícies verdes al terreny per a la recàrrega d’acuífers naturals i jardins de pluja i altres sistemes urbans de drenatge sostenible (SUDS).
Per a mitigar la polució s’utilitzara la barrera acústica vegetal, les espècies vegetals que optimitzen la retenció de partícules en suspensió tot l’any i la maximització de la massa verda com a filtre de gasos contaminants.
Quant a la biodiversitatel nou eix verd de l’Avingua Ausiàs March aporta la selecció d’espècies adaptades a les condicions ambientals, espècies autòctones de baix manteniment, espais per a mascotes, espècies de flora variada (base alimentària de microfauna i foment de l’activitat polinitzadora), superfícies permeables i acabats que generen diferents hàbitats de microfauna (herba/grava/terra/fulles/aigua), foment de la nidificació, presència d’aigua i densitat de vegetació variable.
Els criteris utilitzats per al dissenys són de accessibilitat universal, perspectiva de gènere i de edat i vida activa. L’accessibilitat, aporta passos de vianants a nivell, reducció de la longitud dels passos per a vianants, mobiliari adaptat i distribució adaptada a persones amb discapacitat visual i auditiva. Dins els criteris de perspectiva de gènere edat i vida activa trobem que este espai sera un entorn facil i segur per als vianants, accesible, jugable amb condicions d’il•luminació i visibilitat de l’entorn optimes, amb millor visibilitat del comerç i l’activitat ciutadana. A més serà un entorn separat del trànsit amb zones de jocs i espais de joc lliure, zones d’exercisi saludable i arees de descans.
Es començarà próximament amb la redacció del projecte. El pressupost per a la redacción del mateix serà de 600.000€.
Esta actuació recuperara espai per a vianants que junt amb “el coredor Verd València Sud” i el parc central, cus els barris del sud est de València, en un eix verd paisatgístic i de biodiversitat que ajuda al canvi climàtic i s’enmarca dins de la linea amb els ODS L’Estratègia 2030. “El corredor verd vlc-sud ja presentat, arriba fins al parc central on també arribaria Ausias March formant un triangle verd en els barris del sud de la ciutat que envoltaran també el parc de Malilla, com a gran parc de barri” ha afegit Sanjuán.Cercador
Enllaços
Síguenos en TwitterSíguenos en Twitter
Socialistes ValenciansSocialistes Valencians
PSOEPSOE

Blog de los Socialistas de OliveretaBlog de los Socialistas de Olivereta
Blog de Nou molesBlog de Nou moles
Síguenos en FlickrSíguenos en Flickr
Síguenos en LinkedinSíguenos en Linkedin
Síguenos en nuestro BlogSíguenos en nuestro Blog
Síguenos en YoutoubeSíguenos en Youtoube